Main Page

From Steem Center
Revision as of 17:37, 23 May 2017 by Seablue (talk | contribs) (added two entries to 'Current articles: Roadmap and Markdown Editors)

Jump to: navigation, search

STEEM

Steem Logo.png Là một nền tảng mạng xã hội đầu tiên trên blockchain, Steem thưởng người dùng (những người được gọi là Steemian), với sự tích hợp của tiền mã hóa hay cụ thể là token STEEM (STEEM, Steem Dollar (SBD)STEEM Power (SP) hoặc (VESTS). Năm 2016, block đầu tiên được tạo ra vào ngày 24 tháng 3 và vài tháng sau đó, ngày 4 tháng 7, giao dịch thanh toán đầu tiên đã được thực hiện. Và nó trở nên nổi tiếng vào khoảng tháng 8 năm 2016, nhận được sự chú ý lớn,thậm chí được viết trên trang Coindesk (xem Tin báo chí),và với nhiều người nổi tiếng online tham gia như Jackson Palmer (Cha đẻ đồng Dogecoin), The Corbett Report, và Dollar Vigilante cũng sử dụng nó. Vào thời điểm đó số người đăng ký sử dụng tăng lên đột biến phá vỡ kỷ lục với mức tăng 3,200%, và theo như ước chừng vào ngày 13 tháng 7 năm 2016, đồng Steem đã đứng thứ 3 tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, xếp sau BitcoinEthereum, từ $13 tăng vọt lên hơn $250 triệu đô trong vòng vỏn vẹn 10 ngày. Điều này dẫn đến cuộc tấn công mạng khiến cho khoảng 260 tài khoản bị can thiệp truy cập nhưng sau đó nhanh chóng được hoàn trả lại, theo như Ned Scott,CEO và là nhà đồng sáng lập của Steemit, Inc phát biểu sau cuộc tấn công.


Như bạn biết Steem là một mạng lưới phi tập trung, trong khi giao diện online mà người dùng truy cập gọi là Steemit,nó cung cấp trải nghiệm tương tự như Reddit, với sự tích hợp củaví Steem và khả năng tạo lập tài khoản.Cùng chạy với Steem trên blockchain, có các ứng dụng, website và các dịch vụ phát triển chung trên cùng nền tảng tạo hệ sinh thái Steem. Nền tảng của Steem được xây dựng trên Graphene, là một công nghệ được sử dụng trong dự án BitShares, một mạng lưới blockchain khác được tạo ra bởi Dan Larimer, CTO và đồng sáng lập Steemit, Inc, người hiện nay đang dẫn dắt dự án EOS. Công nghệ này đã được chạy thử với khả năng hơn 1,000 giao dịch trên giây( TPS) trên một mạng thử nghiệm phân tán và có thể dễ dàng nâng cấp lên 10,000 TPS hoặc hơn thế. Từ sự thể hiện này cho thấy, Steem có khả năng kiểm soát lượng cơ sở người dùng lớn hơn Reddit


Xem thêm từ wiki: Steemit Chat, Steem Dollar (SBD), Băng Thông, Ned Scott, Các thay đổi gần đây.

Steem trên báo chí:

New to Steem?

Advanced/Developers

Steem cung cấp WebSocket API cho việc giao tiếp với mạng lưới của Steem. Có các công cụ cũng như tài nguyên có sẵn để giúp bạn.

This wiki was built by @Someguy123 to be the "center of all things steem".

On this site you'll find a range of user guides, as well as information for power users and developers.

Steemit post for this wiki is here: https://steemit.com/steemit/@someguy123/steem-center-center-of-all-things-steem

To prevent spam, we require users to be verified before editing. Simply sign up, and then PM Someguy123 on https://steemit.chat and you'll be added ASAP.

Check out Articles for Creation if you're looking for something to work on. Remember to reference your sources, i.e. link back to where you got it from!

Current articles:

See all pages: All pages | See pages by categories: Categories

DISCLAIMER: Steem Center is not affiliated with Steem LTD. it is intended to be a community resource for the STEEM blockchain-backed social media platform.