Cách kiếm tiền trên Steem

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Giá trị Steem là giá trị ước tính của một tài khoản người sử dụng Steem. Người dùng Steem có thể xem giá trị đó ở ví Steemit.com của họ. Những cách dưới đây sẽ giúp gia tăng giá trị đó của người dùng:

'Viết bài

 • Sáng tạo các nội dung

Đánh giá bài viết

 • Khi bạn bình chọn nội dung hay (upvote)
  • Những người theo dõi
  • Trang xu hướng
  • Hấp dẫn

Đào và làm nhân chứng

 • Chạy các node để duy trì blockchain
  • Đào các Node
  • Làm nhân chứng cho các node

Đầu tư/Đầu cơ

 • Quy đổi tiền mặt sang BTC và mua bán Steem
  • Quy đổi Steem sang Steem Power
  • Quy đổi Steem sang Steem Dollars (SBD)

Doanh nghiệp ngoài chuỗi

 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ để thu thập Steem và Steem Dollars (SBD)
  • Chuyển giao các cơ chế


Đường dẫn

Các bài viết liên quan

Các ngôn ngữ khác
Giúp cập nhật trang wiki này. Để đăng ký, vui lòng ấn chỉnh sửa, thêm hoặc sửa đổi nội dung và lưu lại.
Nếu bạn là một Steemian bạn có thể được nhận trả bằng Steem, xem hướng dẫn thêm tại @steemcenterwiki.


Chuyên mục:Hướng dẫn Chuyên mục:Kinh tế Chuyên mục:Xã hội