Hệ sinh thái Steem

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Steem là nền tảng mạng truyền thông xã hội dựa trên công nghệ chuỗi khối giúp người dùng nhận phần thưởng là các token. Nguồn dữ liệu từ chuối khối được tạo ra như một mã nguồn mở và có thể truy cập công cộng nhằm giúp đỡ việc xây dựng cộng đồng và sự tương tác giữa các cá nhân và nhận thưởng bằng tiền mã hóa. Nó cho phép các nhà phát triển ứng dụng độc lập và các doanh nhân xây dựng các ứng dụng và dịch vụ khác nhau có khả năng truy cập trực tiếp chuỗi khối của Steem. Nền tảng Steem được xây dựng dựa trên Graphene, một loại công nghệ tương tự được áp dụng với [[BitShares]], đây là một mạng chuỗi khối khác được tạo ra bởi Dan Larimer, người đồng sáng lập của Steem và Steemit cùng với Ned Scott. Steem có khả năng kiểm soát được lượng người dùng lớn hơn Reddit. Công nghệ này còn có thể hoạt động như một nhân tố thu hút người dùng cho việc triển khai và sử dụng nó. Tháng 8/2016 Ned Scott tuyên bố rằng các nhà phát triển và doanh nhân của CoinDesk đã sáng tạo ra 50 công cụ khác nhau dựa trên mạng lưới chuỗi khối Steem, ví dụ như Catch a Whale (giúp theo dõi các cá voi của hệ thống đã bầu chọn cho ai) và SteemMarket (nơi giúp người dùng mua, bán hoặt thuê hàng hóa qua Steem). Ông ấy nói: “Những người này xuất hiện và trực tiếp sử dụng chúng trên chuỗi khối. Chúng tôi không có khả năng dừng họ làm điều đó. Trên thực tế, chúng tôi khuyến khích họ làm vậy. Cái chúng tôi tạo ra là một hệ sinh thái và đó chính xác là điều nên xảy ra”.[1]


Danh sách ứng dụng và công cụ trên Steem

Tháng 2 năm 2017, có khoảng 118 ứng dụng khác nhau được liệt kê trên trang Steem Tools, dưới đây là một trong số các sáng kiến:

 • bSteem: http://bsteem.com
  Ứng dụng điện thoại dành cho iOS và Android với mục đích đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên chuỗi khối Steem. Tạo bởi JM Myers (@jm90mm) và launched ngày 31/3/2018


 • Busy.org : https://busy.org
  Mạng lưới truyền thông xã hội phi tập trung sử dụng chuỗi khối Steem, sáng lập bởi @ekitcho@fabien trong tháng 7/2016 và bản dùng thử nghiệm được chạy từ tháng 2/2017.

 • eSteem : http://esteem.ws
  Ứng dụng điện thoại trên mã nguồn mở Steem đầu tiên. Tạo ra bởi @good-karma, ban đầu lấy tên là Steemit Mobile với phiên bản đầu tiên là 1.0 chạy đầu tiên vào tháng 8/
 • Parley: https://www.parley.io
  Nơi bắt đầu những cuộc hội thoại.Diễn đàn trao đổi phi tập trung dựa trên Steem. Được thông báo bởi Kyle Piira (@thekyle) ngày 3/4/2018.


 • SteemDB: https://steemdb.com
  Thông tin và dữ liệu việc sản xuất khối của chuỗi khối STEEM tạo bởi @jesta khởi động trong tháng 8/2016.

 • Các công cụ và dịch vụ khác của Steem bạn có thể gắn thêm vào đây hoặc tạo thêm một trang mới nếu muốn.

Nguồn tham khảo

 1. Steemit Bridges Blockchain and Social Media, But How Does It Work? Viết bởi Jacob Donnelly (@jaycodon), đăng trên CoinDesk ngày 13/8, 2016

Đường dẫn liên kết

Bài viết liên quan

Đường dẫn liên kết ngoài

Các ngôn ngữ khác
Giúp cập nhật nội dung trang wiki này. Để đăng ký, ấn vào chỉnh sửa,thêm hoặc thay đổi nội dung và lưu lại.
Nếu bạn là một Steemian bạn sẽ được trả thưởng bằng Steem, xem hướng dẫn thêm tại @steemcenterwiki.


Chuyên mục:Các danh sách Chuyên mục:Steemit Chuyên mục:Steem