Hướng dẫn trình bày bài viết

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Các bài viết của bạn nên được định dạng trước khi đăng, và để tạo ra nội dung trên Steemit, bạn có thể chọn các chức năng “Editor” hoặc “Markdown” trong khung soạn bài. Ở phần dưới đây là một vài thẻ lệnh phổ biến được sử dụng phổ biến trên Steemit khi bạn muốn “đăng tải một câu chuyện” trên cửa sổ Markdown.
Những tip này được trình bày trong các bài hướng dẫn của @razvanelul[1] cũng như ứng dụng “Markdown Cheat Sheet” trên Github. .[2] Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng cả thẻ HTML nếu bạn không quen với Markdown. Đối với cộng đồng Steemit Việt Nam, có 2 bài hướng dẫn bằng tiếng Việt rất chi tiết cụ thể được viết bởi anh @carlpei được đính kèm link ở dưới.

Phóng to chữ (Thẻ tiêu đề)

Để làm chữ to ra, sử dụng thẻ #, hoặc dùng thẻ <h1>
Càng thêm nhiều thẻ ##### dòng chữ càng thu nhỏ lại.
Đừng quên thêm dấu cách giữa thẻ # và chữ bạn muốn phóng to ra nhé.

 • Thẻ khiến chữ to nhất là # hoặc <h1> chữ</h1>
 • Thẻ khiến chữ nhỏ nhất là ###### , hoặc <h6> chữ </h6>

In đậm

Để khiến nội dung in đậm, dùng 2 dấu ** trước và sau từ bạn muốn được in đậm.
Nhớ rằng bạn KHÔNG cần phải để dấu cách giữa 2 dấu ** và nội dung bạn muốn viết.
Bạn cũng có thể sử dụng thẻ <b>

 • chữ : **chữ**
 • chữ : <b> chữ </b>

In nghiêng

Để khiến nội dung in ngang, sử dụng 1 dấu * ở mỗi bên từ mà bạn muốn in nghiêng.
Nhớ rằng bạn KHÔNG cần phải để dấu cách giữa dấu * và chữ bạn muốn nó nghiêng.
Bạn cũng có thể dụng thẻ <em>.

 • chữ : *chữ*
 • chữ : <em>chữ</em>

Gắn link

Để dẫn link 1 website đến một từ, một cụm từ trong bài viết của bạn, sử dụng [ ] và ( ).
Để chữ trong ngoặc [ ] và phần link ở trong ngoặc ( )

 • [từ hoặc cụm từ](website.com)

Nếu bạn không sử dụng mardown để gắn link, bạn có thể làm theo cách này

 • <a href="https://website.com">tên của website</a>

Căn chỉnh chữ

Để căn chỉnh dòng cho bằng nhau, bạn dùng thẻ sau:

 • <div class="text-justify"> đoạn bạn muốn chỉnh </div>

Hình ảnh

Để kèm theo 1 hình ảnh, dán địa chỉ nguồn của ảnh vào bài viết.
Xem thêm bài viết này về Thêm các hình ảnh vào bài viết.

Video và nội dung khác

Cách cơ bản nhất để kèm theo video là dán trực tiếp link đó vào bài viết. Cách khác bạn có thể dùng là thêm thẻ HTML (iframe). Chỉ link nhúng lấy từ Youtube, Vimeo và SoundCloud được hiển thị.

Căn lề giữa cho hình ảnh, video và chữ

Để đưa hình ảnh ra giữa, dùng thẻ <center> và </center>

 • <center>picture.jpg</center>

Để đưa chữ ra giữa, dùng thẻ <center> và </center>

 • <center> chữ</center>

Để đưa video ra giữa, dùng thẻ <center> và </center>

 • <center> videolink </center>

Ngăn đoạn

Để tạo ra các khoảng trống nhỏ phía bên dưới các bức ảnh, dùng thẻ <br>


 • <br><center>picture.jpg</center><br>

Để tạo ra dòng kẻ mới mà không cần đoạn văn mới bạn cần để ít nhất 2 dấu cách trước mỗi dòng.

Phụ đề ảnh

Để thêm phụ đề vào mỗi bức ảnh, sử dụng thẻ ngăn dòng, căn chỉnh ra giữa và thẻ nghiêng. (Đặc biệt cám ơn @razvanelul về ý tưởng xuất sắc này )[1]


 • <br><center>picture.jpg</center>

<center>*phụ đề ảnh*</center><br>

Thanh trượt văn bản

Tất cả việc bạn cần phải làm là gõ 4 lần phím dấu cách trước đoạn văn bạn muốn nó trở thành thanh trượt văn bản.[3]


Các nguồn tham khảo

 1. 1.0 1.1 @razvanelulmarin Đăng ngày 26/07/2017
 2. Markdown Cheat Sheet Viết bởi Adam Pritchard in GitHub, Đăng ngày 26/07/2017
 3. Shortcut to move-able sliding text banner on steemit Viết bởi Chron (@chron) trên Steemit ngày 26/07/2017

Các đường dẫn

Bài liên quan

Các đường dẫn ngoài

Các ngôn ngữ khác
Giúp wiki cập nhật nội dung này. Để đăng ký, ấn chỉnh sửa,thêm hoặc thay đổi nội dung sau đó lưu lại.
Nếu bạn đã là một steemian bạn có thể nhận trả bằng Steem, xem hướng dẫn tại @steemcenterwiki.


Chuyên mục:Hướng dẫn Chuyên mục:Nội dung