Ví Steem

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Ví STEEM là một ứng dụng cho phép bạn quản lý đồng STEEM của bạn, có thể các đồng khác như Steem Dollars, VESTS, hoặc STEEM (các token STEEM). Một số ví STEEM cung cấp truy cập tích hợp vào các bài đăng STEEM, hoặc cũng có thể có sàn giao dịch nội bộ để hỗ trợ các loại tiền STEEM khác nhau.

Các loại ví trực tuyến

  • Steemit – Một nền tảng mạng xã hội trực tuyến xây dựng trên STEEM. Được tích hợp ví STEEM với việc đăng ký dễ dàng.
  • Busy – Một loại giao diện thay thế cho Steemit. Hiện tại đang trong bản beta thử nghiệm với đội ngũ phía sau của tài khoản @busy.org

Các loại ví ứng dụng

  • Ví CLI – Ví nguyên bản của STEEM, có giao diện bằng các chữ. Yêu cầu một kết nối tới máy chủ RPC như steemd
  • eSteem - Ứng dụng điện thoại và máy tính dành cho Steem tích hợp sẵn ví ở trong.
  • Piston – Thư viện python cho việc tương tác với mạng lưới STEEM.
  • Vessel – Ví trên máy tính cho blockchain của Steem @jesta

Các đường dẫn

Các bài liên quan

Bài viết khác

Các ngôn ngữ khác
Giúp đỡ chúng tôi cập nhật trang này. Để đăng ký, chọn chỉnh sửa, thêm hoặc thay đổi nội dung và lưu lại
Nếu bạn đã là một Steemian, bạn sẽ được trả bằng Steem,xem thêm tại @steemcenterwiki.


Chuyên mục:Công nghệ Chuyên mục:Kinh tế