ESteem (Gal)

From Steem Center
Jump to: navigation, search

eSteem [1] é unha aplicación social para dispositivos móviles e para escritorio baseada na Blockhain con acceso os datos en bruto de Steem e Golos Blockchain (Gal). Foi creada e deseñada pola usuaria @good-karma (aka Feruz Muradov] [2] A primeira versión foi lanzada o 13 de Agosto de 2016.[3].
A Aplicación eSteem pode descargarse para o Sistema Operativo Android [4] e para o Sistema Operativo iOS [5]

Mellora esta entrada. Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.


Qué diferencias existen entre eSteem e Steemit?

A principal diferencia entre eSteem e Steemit son as características que ofrece. eSteem proporciona unha experiencia social onde a usuaria pode partillar calquera tipo de contido, imaxes, citas breves, pequenas actualizacións de estado, dende o dispositivo móbil a traverso da app. Steemit, pola contra, anima ás usuarias a crer posts/artigos longos, enfatizando na calidade do contido e a achega ás lectoras. A aplicación de escritorio de eSteem, chamada eSteem Surfer engade posibilidades como ordear por número de votos ou comentarios o feed, así como crear lista de usuarias favoritas ou marcar artigos de interese.

Por qué usar eSteem en lugar de Steemit?

eSteem centrase principalmente en proporcionar unha grata experiencia móbil do uso da blockchain Steem, e a eleccion do dispositivo de acceso é un tema moi persoal. Algunhas das capacidades ofrecidas por eSteem son : Posibilidade de engadir marcadores, ter múltiples borradores de artigos, programación das publicacións, acceso a multiples contas, operacións coa carteira, elección dos nodos de conexión, interface en 50 idiomas, conversión a mais de 10 moedas FIAT para ver as recompensas en moeda local. A aplicación de escritorio resulta significativamente mais rápida que co uso do navegador.

Usando eSteem

Cómo funciona eSteem ?

eSteem lee a mesma blockchain que Steemit e Golos.io, asi como os mesmos posts e todos os datos existentes na base de datos.

Cómo loguearse?

Podes facer login no eSteem usando o nome da Conta e Seña Master/Principal ou usando as Chaves privadas de Post e Chave Privada Activa dende a blockchain. Podese empregar tamén o escaneado QR para acceder de forma rápida á copia das chaves privadas dende o Computador.

Podo crear unha conta en Steem dende eSteem?

Actualmente non. Para participar en eSteem compre crear a conta a través de Steemit ou Golos.io.

Cando eu voto un post no Steem, Que pasa en Steemit/Golos.io?

Cada acción tanto en eSteem como en Steemit é realizada sobre a Blockchain de Steem, e tamén, en todas as accións provocadas polas aplicacións que están conectadas.

Existen diversas aplicacións conectadas coa blockchain Steem que crean en conxunto unha comunidade de usuarias masiva.

É gratis a aplicación eSteem ?

A aplicación eSteem proporcionase de balde, e é descargable dende [Apple Store], [Google Play] ou dende o repositorio oficial en [Github], pero o 5% dos beneficios das publicacións e os comentarios son partillados co proecto eSteem. Estes fondos son usados para desenvolvemento en profundidiade da app e para seguir proporcionando servizos ás nosas usuarias. Parte de estes fondos destinanse a costear o servidor de notificacións, servidores de imaxes e outros costes do servizo..
eSteem tamén proporciona programas de estímulo ás usuarias, así como atención e traducción, onde calquera pode obter recompensas por participar. Estas recompensas tamén saen das contribucións do 5% das usuarias.

Cómo funciona o sistema de recompensas en eSteem?

As recompensas son parte da Steem Blockchain. En eSteem as recompensas polos posts e comentarios siguen o seguinte patrón: 70% Autor, 25% Curadoras e 5% eSteem. Na páxina [Preguntas Frecuentes do Steem](https://www.steem.center/index.php?title=Steemit_(gal):FAQ#Qu.C3.A9_.C3.A9_o_fondo_de_recompensas.3F) atoparás mais información arreodor do reparto de recompensas.

Cómo funciona o soporte multi-BlockChain?

O soporte para múltples blockchains significa que eSteem da a posibilidade á usuaria de conectarse a diferentes bases de datos. Neste caso particular, á [Steem Blockchain] e a [Golos Blockchain]. As bases de usuarias, comunidade e lingoaxe son completamente diferentes, mais usan a mesma tecnoloxía. A usuaria pode trocar de Aplicación durante o logueo ou dende a páxina axustes da app.

Cómo funciona a conta múltiple?

A característica **multiconta** permite á usuaria a engadir ou entrar en diferentes contas dende eSteem e usar ambas dende a mesma aplicación. eSteem permite trocar entre contas con facilidade. Cada conta está separada das outras, e para poder operar con unha ou outra debese seleccionar dende o menú principal.

Cómo funciona o sistema multi-notificación?

En tanto a usuaria pode entrar en múyltiples contas en eSteem, tamén pode recibir notificacións de cada unha das contas dende un único dispositivo. Unha vez está seleccionada a conta apropiada, no menú axustes (Settings) podense habilitar as notificacións para conta en particular.
As notificacións recibidas especificarán no título a conta específica de onde se recibe a notificación.

Cómo funciona a opción multi-lingoaxe?

A caracterísitca multi-lingoaxe permite usar eSteem na lingoa nativa das usuarias. Esta característica é fornecida pola comunidade de usuarias que voluntariamente contribuen a traducir a interface nos diferentes idiomas. eSteem soporta mais de 50 idiomas e conta con mais de 300 colaboradoras.

Cómo funciona o sistema multimoeda?

A caracterísitica Multi-moeda permite ver as recompensas de publicación ou comentarios na moeda local. De este xeito, a usuaria pode ver como están funcionando os posts ou os comentarios sin o traballo extra da conversión de moeda. Esta caracterísitca é manexada automaticamente por eSteem.

Seguridade da Conta

Que riscos de seguridade existen usando as señas Steem no eSteem?

Mediante o uso da chave privada de Posteo, chave activa Privada ou seña principal no eStemm, o maior risco que pode ocurrir é que alguén obteña acceso físico ó dispositivo e realice accións no teu nome sen teu consentemento.
eSteem conta con un código de seguridade de acceso que pode protexer á usuaria de este tipo de situacións. As chaves non saen do dispositivo, todas as transaccións son efectuadas localemente e transmitidas á rede a traverso do sistema da elección da usuaria.

Podes ampliar a información arreodr do tópico enfrentado separando o texto en mais partes, cada unha de elas identificada polo seu respectivo título.


Enlaces

official sites, tutorial sites and Steemit blog posts that helps understanding the subject

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

  1. eSteem. Páxina oficial
  2. Blogue de @Good-Karma no Steemit
  3. First opensource Steem Mobile application - eSteem, available at Google PlayStore, Amazon AppStore, and soon Apple AppStore
  4. Páxina de Descarga eSteem para Android
  5. Páxina de Descarga de eSteem para iOS