Steemit (gal):FAQ

From Steem Center
Jump to: navigation, search

O argumentario de esta publicación ven de FAQ Oficial Steemit

Steemit é unha rede social e plataforma de recompensa de contidos que fai que as usuarias beneficiense da economía da atención. Grazas a isto, as usuarias son recompensadas con Steem.

Steemit redefiniu as Redes Sociais construindo unha economía social viva, vibrante e crecente; unha comunidade onde as usuarias son recompensadas por partillar súa voz.


Xeral

Qué é o Steem?

Steem é unha base de datos na BlockChain coa cal está conectada a Rede Social Steemit. Creouse como unha Base de dados na blockchain, de código aberto e acceso público para permitir a construccón de comunidades e a interacción social, proporcionando recompensas en [tokens steem] No seu lanzamento, o Libro Branco Steem, declarabase como a primeira criptomoeda que tenta premiar con precisión e transparencia a un número ilimitado de persoas que fan contribucións subxectivas á súa comunidade. Ler Mais

Qué o diferencia de outros sitos??

Ten coste publicar, comentar ou votar??

Podo gañar tokens dixitais co Steemit?? Cómo??

De onde proceden os tokens Steemit??

De onde provén o valor dos tokens Steemit??

Por qué a xente obtén recompensas tan diferentes?

Cómo se diferencia Steemit das outras Redes Sociais?

Por qué a xente obtén recompensas tan diferentes?

Contas

How do I create an account?

What information do I need to provide in order to create an account?

How long does the account approval process take?

Why do I need to provide my email and phone number?

Can I create a Steem account without an email and phone number?

[[What are other ways to create an account on the [blockchain] besides using Steemit.com?]]

It is not letting me create an account with my phone number. What should I do?

What happens if my email or phone number changes?

Am I allowed to create more than one account

Can I delete or deactivate my account?

Comunidade

Is there an Etiquette Guide for Steemit?

Am I required to verify my identity?

Navegación

How do I upvote a post or comment?

What do the Home, New, Hot, Trending, and Promoted links show?

What information is available in my account menu?

How do I see my recent rewards?

What information is shown in my wallet?

How do I transfer my STEEM or Steem Dollars into savings?

How do I send money to another user?

Will I receive notifications when there is activity with my account?

What is shown in my profile?

How do I change my avatar image and other profile information?

How can I control whether I see "Not Safe For Work" (NSFW) content?

How do I search for content?

Can I see which users I have muted?

Can I see which users have muted me?

Can I see the list of users I am following, and who is following me?

What languages are supported?

Publicando

What can users post to Steemit?

What are the different choices for post rewards (50%/50%, Power Up 100%, Decline Payout)?

  • Dende o editor visual facendo click na pestana imaxe.
  • Dende o editor RAW podes inserir imaxes arrastrando e soltando dentro da caixa de textok pegando dende o portapeis ou seleccionandoa dende o almacenamento local.
  • Unha imaxe na nube insertase mediante ![Descripción da imaxe](Enderezo-web-da-imaxe)

How do I add videos to my posts?

Is there a way I can make my images smaller?

Que son as etiquetas ? (tags)

As etiquetas son un xeito de categorizar o contido, de xeito que outras poidan atopalo. Canto mais relevantes sexan as etiquetas do post, mais peroas atoparán os contidos.


Que etiquetas debo usar ?

Intenta usar etiquetas que estén relacionadas co teu post e que resulten populares a hora de realizar buscas.Por exemplo, "mytriptoalaska" pode ser relevante para o post da túa viaxe a Alask, pero os lectores probabemente non van a buscar ese concepto. Usar "viaxes" pode ser unha mellor elección para crear a etiqueta en este caso.

Podese pecurar a traverso das etiquetas mais usadas usando o enlace "Explore", no menú principal. (Parte superior dereita do monitor)

Sexa coidadosa cando elixa súas etiquetas. Si súas etiquetas non están relacionadas co teu contido, pode ser penalizado con votos negativos por ter información enganosa.

Todas as etiquetas deben ser escritas en minúsculas. Os espazos non están permitidos, pero si o están as verbas concatenadas con un guión simple.

Cantas etiquetas podo usar ?

Está permitido o uso de ata 5 etiquetas por post.


Why is the "Post" button grayed out?

How do I format text in Markdown?

How often can I post?

How long can my post be?

Cómo recoñecer os posts que non están en ingĺés ?

Podense utilizar etiquetas especiíficas para cada idioma que axude a atopar a audiencia que fale tal idioma.


Os grupos específicos de idioma incluen

 • Chino = cn
 • German = deutsch
 • Spanish = spanish
 • Korean = kr
 • Russian = ru
 • French = fr

[1]


Can I delete something I posted?

What does "Promoting" a post do?

How do I promote a post?

Comentarios

Can I earn digital tokens for commenting?

How often can I comment?

Economía

Where do the new STEEM tokens come from?

A Rede Steem crea tokens dixitais de forma continuada para recompensar ós creadores e curadoras. Algúns dos novos tokens criados son transferidos a usuarias que aportan valor a steemit escribindo, comentando ou votando nos posts de outra gemte. O restante é distribuído aos detentores de STEEM Power e às testemunhas que alimentam a cadeia de blocos.

How many new tokens are generated by the blockchain?

How are the new tokens distributed?

Qué é o fondo de recompensas?

Diariamente, unha cantidade fixa de tokens Steem colocanse no fondo de recompensas da rede, comunmente chamado fondo de recompensas reward pool Estes tokens son distribuidos entre autoras e curadoras por postear e votar contidos.

Cómo se reparten as recompensas entre autoras e curadoras?

Ata o 25% do pago dos posts está reservado para as curadoras (AS persoas que votan o post) como reompensa por atopar contido. O outro 75% está destiñado a recompesar á autora.
Si as curadoras votran o post dentro dos primeiros 30 minutos logo de ser creado o post, a parte de recompensa de curación engadese ós pagos da autora. If curators vote for a post within the first 30 minutes of it being created, a portion of their curation reward is added to the author payout. This portion is linear to the age of the post between 0 and 30 minutes. Na mesma medida, un voto sobre un post con 15 minutos de antigüedade, aportará o 50% das recompensas de curación ás da autora.

Pagaranse maiores ou menores recompensas dependendo de quen vote?

Existen unha cantidade fixa de moedas Steem que engadense diariamente ó fondo de recompensas. A curto prazo, a cantidade de moedas que serán pagadas poden ser maiores ou menores dependendo da actividade do voto, pero co tempo, pagarase a cantidade de recompensas total independentemente de quen vote.
Os votos en Steem son proporcionais á cantidade de Steem Power. Os votantes con maior STEEM Power teñen maior influencia nas recompensas que os votantes con menos SP,

There is a fixed amount of STEEM coins that gets added to the rewards pool each day. In the short term, the amount of coins that get paid out may be higher or lower depending on the amount of voting activity, but over time it will pay out the full amount of rewards regardless of who votes.

Votes in Steem are stake-weighted. Therefore voters with more STEEM Power have a greater influence over the allocation than voters with less SP, pero seus votos non aumentan a cantidade de recompensa total.

Why do the earnings for my post go up or down?

When can I claim my rewards?

 • Cal é a diferencia entre STEEM, STEEM Power e Dólares Steem?

Steem ten varios tipos de tokens:Steem, Dolares Steem , e Steem Power (a denominación dos VESTS). Cando eres recompensada no website Steemit, o 50% é aboado en STEEM Power, e o 50% en Dólares STEEM.
Por exemplo: Si recibes $200 nun post, acadarás $100 Dólares STEEM, e 50 STEEM Power (Asumindo que o valor do STEEM Power" sexa de $2 cada un agora mesmo.) Hai outras maneiras posibles de receber tokens STEEM, como conseguir VESTS meidante minado, ou transferindo Dólares STEEM a ou de alguén vía transferencia STEEM Memo.Ler Mais

Cómo disminue meu Steem Power cando voto?

Após a mudança do HF19 Linear Rewards (Equality), um único voto de 100% usará 2% do seu poder de voto remanescente, o que significa que 10 votos de poder total por dia agora esgotarão a maioria do seu poder de voto. Claro, se não quiser usar esse poder de voto em uma única votação, qualquer pessoa ainda está livre para diminuir a porcentagem de poder de seus votos em conformidade.
Os usuários também podem se sentir livres para simplesmente aumentar a vontade porque uma votação só consome uma porcentagem do poder de voto restante, e não o total. Imagine "poder de voto" como uma piscina que está sendo constantemente recarregada pela chuva.
Toda vez que você aumenta, você reduz a quantidade de água (neste caso "poder de voto") da piscina por uma porcentagem (ou seja, não é como se você estivesse constantemente removendo 500 litros do lago).
Na próxima vez que você votar, você está removendo outra porcentagem de um suprimento já diminuído. Isso significa que ainda não há limites quanto ao quanto você pode votar, só que quanto mais você votar, mais você diminuirá gradualmente a quantidade de poder de voto que você possui (a água no pool).
Para obter uma melhor noção de quão poderosos são seus votos e a taxa em que esse poder diminui, simplesmente observe o quanto suas versões de poder completo aumentam as recompensas dos criadores de conteúdo e você deve ter uma sensação intuitiva de como o algoritmo funciona.[2]

Qué é a delegación de Poder de Voto

As usuarias teñen a opción de delegar seu Poder de Voto en outras usuarias. Cando unha usuaria ten Steem Power delegado, os votos para o seu contido e as recompensas de curación están consideradas como si se tratara do seu propio Poder de Voto. As usuarias con Voto delegado non poden vender nin convertir este Steem Tokens (Gal), xa que é propiedade da usuaria orixinal. Todas as usuarias de Steemit empezan con unha pequena cantidade de "Poder de Voto" delegada tras crear a conta vía Steemit.com
O Steem Power delegado amosase na carteira da usuaria baixo o balance Steem Power entre parenteses.


What determines the price of STEEM?

How do I get more STEEM Power?

How long does it take STEEM or STEEM Power that I purchased to show up in my account?

What is powering up and down?

Will 1 Steem Dollar always be worth $1.00 USD?

How do Steem Dollar to STEEM conversions work?

Is there a way for me to convert my Steem Dollars to STEEM without waiting 3.5 days?

What can I do with my STEEM tokens?

What can I do with my SBD tokens?

Can I sell goods and services on Steemit?

How can I withdraw my STEEM or SBD coins?

Will I get a 1099 from Steemit?

How much are the transaction fees for sending tokens to other users?

Are there fees for Powering Up, Powering Down, trading on the internal market, or converting SBD to STEEM?

How long does it take to transfer STEEM or SBD tokens between users?

tacións e curación de c==Voontido==

Qué é miña capacidade de voto?? (Steem Power)

O Poder de voto ou Steem Power é como unha barra de enerxía nun xogo de computadora que baixa un pouquiñó cada vez que votas. Cada vez que a usuaria vota consume unha pequena parte do seu Poder de Voto.

As you use more of your voting power, your votes will carry less influence. A vote with 50% voting power left will be worth 1/2 as much as a vote cast with 100% voting power. Not to worry, the network recharges your voting power by 20% every day.

How many times can I vote without depleting my voting power?

Can I vote with less than 100% of my voting strength?

Where can I check my voting power?

What determines how much of the curation reward goes to the author versus curators?

Can I get curation rewards for upvoting comments?

Do I get curation rewards for downvoting posts or comments?

What are curation trails?

Why don't my upvotes have an effect on a post's rewards?

Is there a way to make my votes count for more?

What are the valid reasons for downvoting?

Does a downvote mean that I did something wrong?

Will a downvote hurt my reputation?

What is the difference between a downvote and a flag?

Plaxio, spam e abuso

What are Steemit’s policies on plagiarism and spam?

Is it okay to use random pictures from the internet?

What is Steemcleaners?

What is @cheetah?

Where do I report a post or comment that contains plagiarism, spam, or abuse?

Reputación

Qué é a reputación ?

Cada usuario ten unha puntuación de reputación xunto ao seu nome. A puntuación de reputación é un xeito en que Steemit mide a cantidade de valor que trouxo á comunidade. Tamén é un mecanismo que está deseñado para axudar a reducir o abuso da plataforma Steemit.

A túa reputación aumenta cando as contas votan polo teu contido. Un voto negativo de alguén con maior reputación pode empuxar a súa reputación e facer as túas publicacións menos visibles.

Solo afectan as usuarias con maior reputación que a túa.E o revés. Ti solo podes restar reputación as contas con menor reputación que a túa.

Cómo se mide a Reputación

Cada novo usuario empeza con unha puntuación de reputación de 25. A puntuación de reputación está baseada nun sistema log10, que significa que unha puntuación de 40 é 10 veces mellor que unha puntuación de 30. Igualmente -8 é 10 veces mais negativa que -7

How do I improve my reputation score?

What causes my reputation score to go down?

[[Why does my reputation score matter?

Seguidoras, Fios e Resteem

What is Resteeming?

Can I share on other social media?

A Blockchain

 • Qué é unha Blockchain?

Uma Block chain ou blockchain é um livro-razão público de todas as transações bitcoin até então realizadas. Está constantemente crescendo à medida que novos blocos completos são adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos são adicionados à blockchain de modo linear e cronológico. Cada nó - qualquer computador que conectado à rede bitcoin tem a tarefa de validar e repassar transações - obtém uma cópia da blockchain após o ingresso na rede bitcoin. A blockchain possui informação completa sobre endereços e saldos diretamente do bloco gênese até o bloco mais recentemente concluído.

A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin visto que é a prova de todas as transações na rede. Seu projeto original tem servido de inspiração para o surgimento de novas criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.
Siga este link para ller mais arredor da tecnoloxía BlockChain

What is the Steem blockchain?

What is the difference between Steem and Steemit?

How is Steem different from Bitcoin?

What is the difference between Proof of Work, Proof of Stake, and Delegated Proof of Stake?

How often does the Steem blockchain produce a new block?

Is there a way to see the raw data that is stored in the blockchain?

Where can I find the information for the official launch of the blockchain?

Can I mine STEEM?

Steemit, Inc.

Who are the Steemit co-founders?

Can I invest in Steemit?

What does Steemit’s development roadmap look like?

Am I allowed to use the Steemit logo?

Can I purchase official Steemit merchandise?

Did Steemit "pre-mine" tokens?

What is the Steemit Privacy Policy?

Seguridade

How can I keep my Steem account secure?

Why should I be careful with my master password?

Why is the master password a long string of gibberish?

What are my different keys for?

How can I extract these keys from my master password?

What do I do if I lost my password/keys?

Are my STEEM and Steem Dollar tokens insured in the event of a hack or if someone takes over my account?

What should I do if I discover that someone hacked my account?

How does the recovery process work?

How do I report a security vulnerability?

Desenvolvedores

Are the Steem blockchain and Steemit.com code open-source?

Is there a Github page for Steemit.com?

Is there a Github page for the Steem blockchain?

What is available for developers interested in Steem and Steemit?

How do I use cli_wallet?

Testemuñas

Qué son as testemuñas do Steem?

A cadea de Blocos Steem require un conxunto de persoas para crear bloques e usa un mecanismo de consenso denominado proba delegada de participación ou DPOS. A comunidade elixe "testemuñas" para actuar como productores de bloques e órgano de goberno da rede. Hai 20 testemuñas a tempo completo, producindo un bloque cada 63 segundos. A 21ª posición é compartida por testemuñas de respaldo, que están programadas proporcionalmente á cantidade de aprobación da comunidade ponderada por participación que teñen. Os testemuños son recompensados con STEEM Power por cada bloque que crean.

Steemit aproveita a Steem porque os fundadores de Steemit creen que o almacenamento de contidos de texto descentralizado de Steem e o modelo de gobernanza fan de Steem unha excelente plataforma para apoiar o éxito a longo prazo da súa rede social e tokens de divisas dixitais.

Cómo podo votar por unha testemuña?

Visita https://steemit.com/~witnesses

Por cantas testemuñas podo votar?

Cada conta pode votar ata por 30 testemuñas.

Miscelanea

What third-party tools are there for Steemit?

Is there an official Steemit Facebook page?

Is there an official Steemit Twitter account?

What is the Steem Whitepaper and what is its purpose?

Where can I ask for help if my question was not answered here?

Renuncia

Third Party References and User Links
 1. Steemit.com FAQ
 2. [Pre-Release: HF19 Linear Rewards!](https://steemit.com/steem/@steemitblog/2hfxx1-pre-release-hf19-linear-rewards)por @steemitblog Xunho 2017