User talk:AntMan

From Steem Center
Jump to: navigation, search

STEEM

STEEM là một trong 3 loại token được tạo ra trên blockchaincủa Steem. STEEM được viết chữ hoa để làm ký tự đại diện trêncác sàn giao dịchtiền điện tử và để phân biệt với blockchain Steem. Ví dụ như steem dollars dùng để thanh khoản còn steem powerthì không phải.

STEEM là đồng tiền thanh khoản cơ bản trên nền tảng này. STEEM có thể được nâng thành STEEM Power, hoặc được quy đổi sang Steem Dollars, và chuyển sang các tài khoản khác. Nó là một loại tiền điện tử giống như Bitcoin.[1] STEEM là loại tiền điện tử cơ bản có thể dùng mua bán trên các [sàn giao dịch]. Nó cũng có thể bị lạm phát như các đồng tiền khác.


Tham khảo thêm

  1. What is the difference between STEEM, STEEM Power, and Steem Dollars? Steemit FAQ, đăng ngày 1/1/2018

Các liên kết

Bài viết liên quan

Link liên kết khác
Hãy giúp cải thiện nội dung trang wiki này bằng cách đăng ký ở đây,tạo mới hoặc sửa chữa nội dung rồi lưu lại.
Nếu bạn là Steemain bạn sẽ được trả bằng Steem, hướng dẫn chi tiết ở đây @steemcenterwiki.


Chuyên mục:Kinh tế Chuyên mục:Tiền điện tử