Steem Subchain (Gal)

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Unha subchain ou subcadea de blocos é só unha interpretación secundaria de datos sobre a cadea principal. Históricamente as subchaions non foron prácticas porque son necesariamente máis lentas que a cadea en que funcionan.[1]

Subchains, non Sidechains

Sidechains foi a solución de acceso para engadir funcionalidades ao protocolo de Bitcoin. O concepto xeral é que a cadea de blocos BlockChain de Bitcoin non necesita saber o que ocorre na cadea lateral sempre que poida verificar as transferencias dentro e fóra da cadea lateral.

Implementar redes laterais é un reto. Requírese sincronizar dúas cadenas de bloque independentes, potencialmente fortes e eventualmente consistentes. Un problema en calquera unha das cadeas de blocos pode perturbar todo o sistema.[1]

Posibilidades das Subchains no Steemit

Contrariamente a outras [[Blockchain_(Gal) | Blockchains ], no Steem non hai comisións por transaccións e resulta trivial incluir datos arbitrariamente.

Algúns beneficios das subchains no Steemit son os seguintes:

  • Estructuras avanzadas de contas.
  • Autoridades pre-validadas para operacións persoalizadas.
  • Sin comisión de transaccións.
  • Tempos de bloco rápido.
  • TaPoS (Transactions as Proof of Stake)

O que isto significa é que é trivial escribir aplicacións personalizadas como subchains totalmente independentes. Estas aplicacións non necesitan preocuparse polas complexidades da infraestrutura de rede nin tampouco necesitan acceso ao diñeiro.

What this means is that it is trivial to write custom applications as fully independent subchains. These applications don’t need to worry about the complexities of network infrastructure nor do they even require access to money.

As estruturas avanzadas das contas permiten que teña autoridade Multisinatura que inclúa decenas de axentes independentes que determinen de forma determinada as operacións personalizadas na cadea de blocos do Steem. Estes axentes poden entón xerar e asinar as transaccións como teñen determiñado para o procesamento de retiradas do subchain. A rápida xeneración de blocos significa que as subcategorías non teñen que esperar moito tempo para a confirmación antes de que poidan crear e asinar transaccións de forma fiable. O recurso TaPoS garante que as transaccións só son válidas nun fork (?) específico durante un período de tempo moi curto.[1]

Contratos Intelixentes

É perfectamente posible crear unha Máquina virtual Ethereum como unha subchain do Steem. Esta Subcategoría Esta subchain pode aproveitar o mesmo algoritmo que Steem emprega para racionalizar o Ancho de banda para limitar a capacidade de cálculo.

O mais interesante de todo isto pode ser que de feito, múltiples tipos de instancias de máquinas virtuais poden corren na Rede Steem ó mesmo tempo.[1]

Mellora esta entrada. Crea unha Conta no Steem.Center, fai click en editar, e engade ou modifica o texto e garda os cambios.


Documentación Adicional

Enlaces

Sitios oficiais, tutoriais, Posts relacionados nos Blogs de Steemit etc que axuden a entender o suxeto.

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 How Anyone can Build Custom Apps on Steem right Now! por @dantheman