SteemSQL Gal

From Steem Center
Jump to: navigation, search

SteemSQL é un servidor de bases de datos público con acceso a todos os datos da BlockChain de Steem] Foi presentada por @arcange[1] en Outubro de 2016 no post [STEEMSQL.COM A public SQL server database with all Steemit blockchain data][1] SteemData ofrece unha capa de base de datos para Steem. Isto permite as usuarias realizar consultas complexas e extructuradas movendo grandes cantidades de datos rápidamente.

Os datos estructurados en bases estructuradas son de fácil acceso dende calquera aplicación capaz de conectarse a unha base de datos SQL SERVER As consultas son preguntas realizadas a base de datos SQL en lingoaxe nativo a cal recibe unha resposta de datos en bruto. No caso de non ter unha copia local da Steem Blockchain cabe a posibilidade de enviar unha pregunta' ó servidor SteemSQL mediante a lingoaxe de programación MySQL (Gal)

Mellora esta entrada. Rexistrate, fai click en editar, engade, modifica, complementa, enriquece o texto e garda os cambios.

Podes facer túas achegas en RAG ou en AGAL, mais non se deben mesturar ambas normativas
Obrigadas pola túa achega


Conectarse coa Base de datos SteemSQL

Datos para conexión á Base de Datos SteemSQL:


Velaiquí a información paa conectarse a e preguntar á Base de Datos.

 • Server: sql.steemsql.com
 • User: steemit
 • Password: steemit
 • Database name: DBSteem

Mediante Phyton

 1. import pypyodbc
                connection = pypyodbc.connect('Driver={SQL Server};'
                'Server=sql.steemsql.com;'
                'Database=DBSteem;'
                'uid=steemit;pwd=steemit')
                cursor = connection.cursor() 
SQLCommand = ("YOUR SQL QUERY”)
cursor.execute(SQLCommand)
connection.close()
<ref>[ [STEEMSQL.COM] A public SQL server database with all Steemit blockchain data]

Mediante R

Links

Sitios oficiais, tutoriais e Posts nos blogs do Steemit que axudan a entender o suxeito do artigo.

 • Inclue mais links relacionados directamente co suxeito e enlaces a Post do Steemit se o consideras necesario.

Related articles

Links a outros artigos no Steem.Center


External Links

 • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
 • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
 • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
 • Here you can suggest external sites links, Wikipedia is a good option. Try Google Search and filter by News too if you want.

In other languages
Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

 1. [STEEMSQL.COM] A public SQL server database with all Steemit blockchain data. [https://steemit.com/steemit/@arcange/steemsql-com-a-public-sql-server-database-with-all-steemit-blockchain-data