Steem.center (vn)

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Được xây dựng bởi Chris (@someguy123) vào tháng 9 năm 2016 với mục đích trở thành “Trung tâm thông tin về Steem” [1], Steem.center wiki chạy trên nền tảng của MediaWiki giống như Wikipedia. Đây là nơi mà mọi người có thể tạo mới, thay đổi bất kì trang nào, và lần đầu tiên được đề xuất bởi Ward Cunningham trong WikiwikiWeb của anh ấy.Từ ngữ wiki xuất phát từ tiếng địa phương của người Hawai có nghĩa là nhanh, và ý tưởng được khởi nguồn từ thuật ngữ wabi-sabi đại diện cho sự thẩm mỹ của Nhật Bản, thể hiện vẻ đẹp của sự vô thường và không hoàn hảo.[2]

Tháng 12 năm 2016 Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha) đề xuất một ý tưởng rằng người đóng góp của wiki sẽ được trả bằng STEEM. [3] Với sự chấp thuận của @someguy123, tài khoản @steemcenterwiki được tạo vào tháng 1 năm 2017 và bắt đầu thu nhận STEEM quyên góp từ cộng đồng. Kể từ đó cộng tác viên wiki được nhận chuyển khoản theo công thức và tỷ lệ cân bằng với nhau.Xem thêm tại: Nhận STEEM từ Steem.center Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này có thể bạn đã ở Steem.center wiki, bạn có thể thay đổi nội dung trang này bằng cách chọn “edit” ở phía trên cùng. Bạn có thể thử nghiệm các định dạng trình bày khác nhau ở Steem.center:Sandbox.

Bạn muốn đóng góp nội dung ở đây? Hãy xem hướng dẫn cách trình bày Steem.center Want to contribute editing and creating pages here? Xem các hướng dẫn Cách trình bày Steem.center và chọn một Mẫu bài viết cho Steem.center nếu như bạn cảm thấy có thể giúp đỡ.


Tham khảo thêm

  1. STEEM.CENTER - Center of all things STEEM Viết bởi Chris (@someguy123) trên Steemit tháng 9/2016
  2. History of Wikis Wikipedia, từ 6/5/2017
  3. Wiki users rewarded with Steem Viết bởi Wagner Tamanaha (@wagnertamanaha) trên Steemit tháng 12 năm 2016

Các đường dẫn

Bài viết liên quan

Bài viết khác

Các ngôn ngữ khác
Giúp đỡ cập nhật trang wiki này. Click vào đăng ký,và thay đổi nội dung rồi lưu lại.
Nếu bạn là một Steemian bạn có thể nhận thù lao bằng Steem, xem hướng dẫn tại đây @steemcenterwiki.


Chủ đề:Công nghệ