AskSteem (Gal)

From Steem Center
Jump to: navigation, search

ASkSteem AskSteem.com è un motor de busca para a blockchain Steem presentado polo usuario [https://steemit.com/@thekyle @thekyle aka Kyle Piira en Maio de 2017.

Mellora esta entrada. Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.

Sintaxe das percuras

[1]

Percura de usuaria

Dende o rectángulo de busca ou https://www.asksteem.com/search?q=nomeusuaria

Percura por frase ou verba chave

Como en calquera motor de busca, podense percuara frases e termos. Asksteem percurará os resultados mais relevantes en función do seu algoritmo. Exemplo de Consultas: Qué é steemit ou Cómo mercar bitcoins

Percurar resultados idénticos

Poñendo o texto da consulta entre comillas, AskSteem devolverá somente os documentos que conteñan as mesmas verbas no mesma orde. Exemplo de Consultas: "Qué é steemit" ou "Cómo mercar bitcoins"

Percura por etiquetas (#)

Empregando o comando tags: podense atopar as entradas filtradas por etiquetas. Exemplo de Consultas: tags:portuges ou tags:brasil

Percura por Autor

As percuras podense filtrar por autor. Exemplo de Consultas: author:steemit ou author:steemcenterwiki

Percura por data de creación

AskSteem posibilita a percura por datas, ben sexa unha data determiñada ou un rango dado. As datas deben expresarse no formato YYYY-MM-DD. Percurar todos os posts publicados o 25 de Xullo de 2017 created:2017-07-25
Percurar todos os posts publicados entre o 1 e o 31 de Maio de 2017. created:[2017-05-01 TO 2017-05-31]

Percura por número de Votos/Comentarios

Para realizar as consultas en función do número de votos empregase net_votes:. Podense engadir os operadores > > , < , = , TO e a súa combinación > = > , =< , =
Para realizar as consultas en función do número de comentarios empregase children:. Podense engadir os operadores > > , < , = , TO e a súa combinación > = > , =< , =

Exemplo de Consultas:
Posts con 150 votos net_votes:150
Posts entre 100 e 160 votos. net_votes:[100 TO 150]
Posts con 50 commentarios: children:50
Posts con entre 40 e 40 comentarios: children:[40 TO 50]
Posts con mais de 50 comentarios: children:>50
ou con menos de 50: children:<50
os operadores tamén funcionan cos votos:
p. Ex; menos ou igual que 10 votos: net_votes:<=10

Percura Inclusiva/Exclusiva

É posible incluir termos colocando un + ou un - diante do termo.
Exemplo de percura:
Percura documentos que falen de mineria pero non de bitcoin: cryptocurrency +mining -bitcoin

Percura con comodíns

Podense usar comodíns  ? para un simple caracter ou o asterisco * para calquera coincidencia.
Exemplo de percura:
Cómo minar calquera criptomoeda Cómo minar *

Percura con operadores Booleanos

Ademais de ser posible realizar calquera busca das mencionadas nunha simple consulta, podense usar os Operadores Booleanos AND , OR E NOT xunto co parentese para separar as declaracións.
Exemplo de percura:
Posts tagged with asksteem by @thekyle: tags:asksteem AND author:thekyle
Posts with between 50 and 100 comments that have more than 500 upvotes and that are tagged with 'bitcoin' or have the term bitcoin in the document: (bitcoin OR tags:bitcoin) AND (net_votes:>500 AND children:(>50 AND <100))
Posts created on June 2, 2017, with 100 or more upvotes but less than 10 comments: created:2017-06-02 AND net_votes:>=100 AND children:<10

Enlaces

official sites, tutorial sites and Steemit blog posts that helps understanding the subject

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

  1. Introducing AskSteem - A steem search engine por @thekyle Usado 2017/7/25