API Bibliotecas (Gal)

From Steem Center
Jump to: navigation, search

API Libraries allow you to work with either the WebSocket Steemd API, or the cli_wallet API. They are available for many languages.

Be aware you don't need to run your own Steem daemon for most cases, you can just connect to a public one, such as Steem.WS ran by @Xeroc and @Jesta.

Items tagged with {TX SIGNING} support the ability to build STEEM transactions. Those without the tag may not be able to build transactions, e.g. upvotes, price feeds etc.

Se a referenncia vai ser citada varias veces, o código a usar muda un chisco: .

<ref name="multiple">[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cite. Extension:Cite] '''MediaWiki.org''', retrieved in July 24th, 2017</ref>

[1]
Mellora esta entrada. Crea unha Conta no Steem.Center, fai click en editar, e engade ou modifica o texto e garda os cambios.


Building your own library

Both Steemd and the cli_wallet use a standard JSON RPC over Websockets or HTTP system for most calls. @klye has written an article explaining the basics of the JSON RPC system: https://steemit.com/steem/@klye/an-introduction-to-steemd-api-calls-functions-and-usage

To support transactions, such as upvoting, memos, and posts, you can check out this in-depth article by @xeroc, creator of the Python Steem library, Piston: https://steemit.com/steem/@xeroc/steem-transaction-signing-in-a-nutshell

Python

  • Piston (@xeroc) {TX SIGNING} - A powerful python API capable of making bots in just a few lines of code, and any other interaction with the Blockchain that you would require.

Javascript

  • SteemJS (@svk) {TX SIGNING} - A javascript library capable of building, signing, and broadcasting Steem transactions, and other useful functions.
  • SteemJS (@pharesim) - Unrelated to SVK's SteemJS. This offers nothing more than a very light JS API for connecting to the Steem WebSocket API.

PHP

Ruby

Golang

Java

SQL

  • Steem SQL (@arcange) - A publicly exposed Microsoft SQL database containing all the blockchain data for STEEM.

MongoDB

Rust

Rethinkdb

Mais texto arredor do Texto do título

Podes ampliar a información arreodr do tópico enfrentado separando o texto en mais partes, cada unha de elas identificada polo seu respectivo título.

Documentación Adicional

Enlaces

Sitios oficiais, tutoriais, Posts relacionados nos Blogs de Steemit etc que axuden a entender o suxeto.

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

  1. Extension:Cite MediaWiki.org, retrieved in July 24th, 2017