Public Websocket Servers Gal

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Os Nodos RPC son servidores ós cais permiten ás aplicacións interactuar coa SteemBlockChain. Cando usamos Steemit.com, o navegador conectase con nodo RPC que fai funcionar Steemit.inc (wss://steemd.steemit.com), que proporciona a información como a dos posts, votos, comentarios, etc.[1]

Mellora esta entrada. Crea unha Conta no Steem.Center, fai click en editar, e engade ou modifica o texto e garda os cambios.


Exemplo de uso (Python con Piston):


>>> from piston import Steem
>>> s = Steem('wss://steemd.steemit.com/')
>>> s.info()
{'time': '2017-08-21T21:41:39', 'recent_slots_filled': '340282366920938463463374607431768211455', 'current_sbd_supply': '3447404.692 SBD', 'participation_count': 128, 'confidential_supply': '0.000 STEEM', 'current_reserve_ratio': 0, 'last_irreversible_block_num': 14779407, 'virtual_supply': '257047362.471 STEEM', 'pending_rewarded_vesting_shares': '282487098.589016 VESTS', 'sbd_interest_rate': 0, 'current_aslot': 14838833, 'maximum_block_size': 65536, 'num_pow_witnesses': 172, 'total_vesting_shares': '377858164971.920552 VESTS', 'vote_power_reserve_rate': 10, 'current_supply': '253955519.698 STEEM', 'id': 0, 'head_block_id': '00e1841e04d47525274d029f80a7e6a25cf0d85a', 'average_block_size': 0, 'confidential_sbd_supply': '0.000 SBD', 'sbd_print_rate': 10000, 'current_witness': 'gtg', 'total_vesting_fund_steem': '183146072.646 STEEM', 'pending_rewarded_vesting_steem': '136656.817 STEEM', 'total_reward_fund_steem': '0.000 STEEM', 'head_block_number': 14779422, 'total_reward_shares2': '0', 'max_virtual_bandwidth': '0', 'total_pow': 514415}

[1]


Server SSL Ran By Status
steemd.steemit.com YES Steemit Inc. Operational
steemd.privex.io YES @privex Operational
gtg.steem.house:8090  ??? @gtg Operational
rpc.steemliberator.com YES @netuoso Operational
node.steem.ws YES @jesta Defunct (No longer maintained)
[1]


Crear Chamadas e referencias

Podes crear citas ou facer chamadas a partes do texto que o sistema da wiki identificará con números <nowiki>

Documentación Adicional

Enlaces

Sitios oficiais, tutoriais, Posts relacionados nos Blogs de Steemit etc que axuden a entender o suxeto.

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos

Enlaces Externos

  • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
  • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
  • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
  • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas
Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

  1. 1.0 1.1 1.2 [2] Privex is now running a public STEEM RPC Server to help the community, por @privex visto in 2107/019/15