User:Gazetagaleguia

From Steem Center
Jump to: navigation, search
<a href="/wiki/Portal:Arte" title="Portal:Arte">Arte</a> <a href="/wiki/Portal:Biografias" title="Portal:Biografias">Biografias</a> <a href="/wiki/Portal:Ci%C3%AAncia" title="Portal:Ciência">Ciência</a> <a href="/wiki/Portal:Filosofia" title="Portal:Filosofia">Filosofia</a> <a href="/wiki/Portal:Geografia" title="Portal:Geografia">Geografia</a> <a href="/wiki/Portal:Hist%C3%B3ria" title="Portal:História">História</a> <a href="/wiki/Portal:Matem%C3%A1tica" title="Portal:Matemática">Matemática</a> <a href="/wiki/Portal:Sociedade" title="Portal:Sociedade">Sociedade</a> <a href="/wiki/Portal:Tecnologia" title="Portal:Tecnologia">Tecnologia</a>

Non edites esta páxina se non eres @gazetagaleguia. Obrigada.

Eu corazon steem mapa invertido 800px.png

Sin link

A pretensión é crear un portal que achegue as usuarias de Steem.Center_Gal a todos os recursos e ferramentas da blockchain_Steem dende unha sóa páxina.

Podes colaborar no steem.center en galego usando [[Categoria:Galego]] ben escribindo coa normativa RAG ou AGAL