ChainBB (hr)

From Steem Center
Revision as of 08:04, 25 March 2018 by Aschatria (talk | contribs) (Na drugim jezicima)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ChainBB je sučelje forumskog stila koje je razvila '@jesta' [1] koji korisnicima omogućuju interakciju s steem blockchainom. Koristi tradicionalne elemente foruma kao što su forumi i pod-forumi, postovi su poredani odozgo prema dolje ovisno o interakciji i postovi koji su aktivni neprekidno se vraćaju na vrh foruma. To čuva aktivne postove vidljivima.

Pokrenut u beta verziji 3. svibnja 2017. na adresi https://beta.chainbb.com, ChainBB je osmišljen kako bi potaknuo raspravu i angažman dovođenjem u prvi plan sadržaje na koje ljudi reagiraju.


Poveznice:

Povezani članci:

Reference:

Na drugim jezicima
Pomozite da se ova wiki stranica ažurira. Registrirajte se, kliknite edit, dodajte ili izmjenite tekst i spremite.
Ako ste već Steemian, možete biti nagrađeni u steem-u, pogledajte kako na @steemcenterwiki (eng).